781 633 395
biuro@house.pulawy.pl

Rodzaje Kursów

Kursy Języka Angielskiego

Angielski Puławy

KURSY ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia te mają na celu nabycie umiejętności komunikacji w języku angielskim, czytania i słuchania ze zrozumieniem, a także umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi pisemnej. Na każdym poziomie ćwiczone są wszystkie sprawności językowe, co pozwala na przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Kontrola postępów ucznia dokonywana jest po każdej przerobionej partii materiału, a informacja zwrotna przekazywana jest rodzicom systematycznie. O każdym ewentualnym zaniedbaniu uczestnika kursu (np. częsty brak pracy domowej lub nieprzygotowanie do zajęć) informujemy rodziców na bieżąco.

KURSY ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH – angielski dla dorosłych

Zapewniamy intensywny program konwersacyjny, który w połączeniu z elementami gramatyki pozwoli Państwu odnaleźć się w różnych sytuacjach obcojęzycznych.
Jednakże w naborze do grup bierzemy pod uwagę nie tylko kryterium poziomu zaawansowania językowego. Równie ważne są preferencje uczestników, wobec których wykazujemy dużą elastyczność (przykładowo – jeżeli uczestnikom zależy bardziej na gramatyce i pisaniu niż na konwersacji, tworzymy taką grupę i pracujemy z nią pod wybranym kątem).

KURSY ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY

Kurs dzieli się na dwa etapy:

I Etap (1 semestr = 60 godzin lekcyjnych) przygotowuje ucznia do matury pod kątem gramatyki, rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz wypowiedzi ustnych (pod kątem matury ustnej)

Podczas naszych zajęć uczniowie poznają techniki egzaminu pisemnego, uzupełniają braki gramatyczno-leksykalne, regularnie ćwiczą czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, realizując wszystkie komponenty wchodzące w skład egzaminu. Rodzaje prac pisemnych wymaganych na maturze na poziomie podstawowym (krótkie i długie formy użytkowe) i rozszerzonym (opowiadania, opisy, recenzje i rozprawki) analizowane są przez egzaminatora, a następnie stanowią częsty element pracy domowej, sprawdzany i omawiany na każdych zajęciach. Duża ilość pracy domowej sprzyja utrwaleniu wiadomości i lepszemu wykorzystaniu czasu na lekcjach. Uczniom przekazywane są również sposoby oceny zadań, by mogli jak najlepiej sprawdzić się pod kątem egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w pracowniach multimedialnych z wykorzystaniem najnowszych technologii, co zwiększa efektywność nauczania.

II Etap – intensywny kurs obejmujący 30 godzin lekcyjnych (II semestr), podczas których uczniowie ćwiczą sprawności językowe w oparciu o arkusze egzaminacyjne. Prace systematycznie pisane przez kursantów, sprawdzane są przez doświadczonego egzaminatora i oceniane według kryteriów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Osoba prowadząca kursy maturalne:

dr Małgorzata Gryglicka-Rewera
doświadczony egzaminator maturalny z języka angielskiego, posiada uprawnienia przewodniczącej zespołu egzaminatorów, uczy w liceum im. KEN w Puławach

KURSY EGZAMINACYJNE

Prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminów FCE, CAE i CPE przeprowadzane przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate, honorowanych na całym świecie.
Ćwiczymy wszystkie sprawności językowe uczniów, a szeroki wachlarz ćwiczeń egzaminacyjnych, pozwoli na zdanie ich na jak najwyższą notę.

Egzamin ósmoklasisty

Do egzaminu ósmoklasisty przygotowujemy ćwicząc wszystkie sprawności językowe w ramach kursów dla tej grupy wiekowej na odpowiednim poziomie zaawansowania.Angielski na wszystkich poziomach, Puławy – Szkoła Języków Obcych W HOUSE
Angielski Puławy – uczymy z radością